Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Разпоредби за управление на етажна собственост

Разпоредби за управление на етажна собственост

Управление на етажна собственост

Как се извършва управлението на етажна собственост?

Управлението на етажната собственост, според разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), включва разнообразни дейности, свързани с контрол и спазване на задълженията на етажните собственици, ползвателите и обитателите, включително и тези, изброени в чл. 6 на ЗУЕС.

След промените в ЗУЕС през 2009 година, формите на управление станаха две – Общо събрание (ОС) и сдружение на собствениците (СС). Тези две форми предоставят различни подходи и правомощия при управлението на етажна собственост.

Какви са разликите?

Най-значимата разлика между тях е, че Сдружението на собствениците се учредява като отделно юридическо лице, което предоставя допълнителни възможности за по-ефективното управление на общите части на сградата и споделените ресурси. В сравнение с това, Общото събрание не притежава юридически статут на самостоятелно лице, което може да доведе до ограничени възможности при вземане на решения.

Важно е да отбележим, че в случаите, когато има сдружение на собствениците, но то не включва всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението няма пълните правомощия на общото събрание на собствениците на етажна собственост, съгласно чл. 33, ал. 5 на ЗУЕС.

Освен това, управлението на етажна собственост изисква компетентни и отговорни лица, които да се грижат за поддръжката и оптималното функциониране на общите части на сградата. За да се осигури ефективно управление, често се използват професионални управители или управителни компании, специализирани в областта на управлението на имоти.

Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) предоставя детайлни насоки за провеждане на Общо събрание и функционирането на сдружението на собствениците. Това включва разпоредби за вземане на решения, приемане на редица необходими документи, определяне на права и задължения, както и регулации за управление на финансите и приходите от общите разходи на сградата.

В заключение, управлението на етажна собственост изисква добра организация и сътрудничество между собствениците, независимо от избраната форма на управление. От съществено значение е да се спазват разпоредбите на ЗУЕС и да се насърчава прозрачността и отчетността, за да се осигури оптимално функциониране и подобрение на общата жизненост на сградата и съпътстващите я съоръжения.