Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Има ли разлика между „Книга на собствениците“ и „Домова книга“?

Има ли разлика между „Книга на собствениците“ и „Домова книга“?

Разлики между "Книга на собствениците" и "Домова книга"

В контекста на законодателството за управление на етажната собственост (ЗУЕС), важна роля играе понятието „Книга на собствениците“. Въпреки, че самият закон не използва термина „Домова книга“, търговски издатели могат да го приемат като търговско наименование за цялостния набор от документи свързани с етажната собственост. В такива случаи, Книгата на собствениците се счита за част от Домовата книга.

Според ЗУЕС, Книгата на собствениците трябва да бъде водена за всяка сграда или вход, находящ се под режим на етажна собственост. В нея се записват трите имена на собственика, членовете на домакинството и обитателите, както и самостоятелният обект и началната дата на обитаване. Вписването на тези данни след придобиването на собствеността или в 15-дневен срок от началната дата на обитаване е задължително.

Достъп до информацията в Книгата на собствениците имат Управителният съвет, контролният съвет, самият собственик и органите на вътрешните работи, регионалното развитие, благоустройството, общинската или районната администрация и Националната ветеринарно-медицинска служба.

Данните се предоставят от Управителния съвет при подаване на уведомление или заявление за вписване в регистъра на сградите в режим на етажна собственост. Към Книгата на собствениците се води и приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или отглеждани животни. Образецът на Книгата на собствениците се определя от министъра на регионалното развитие и благоустройството, като издателите трябва да спазват този стандарт. Така Книгата на собствениците се превръща в ключов инструмент за поддържане на прозрачност, обединяване на информацията и улесняване на управлението на етажната собственост.