Продължете към съдържанието

Пакети и цени

Икономичен

Домоуправител
5.99 лв. месечно
 • Документация:

  Водене на пълния набор законово изискуема документация съгласно Закона за управление на етажната собственост.
 • Регистрация:

  Регистрация на етажната собственост в съответните административни регистри.
 • Събрания:

  Организиране и провеждане на Общите събрания и изготвяне на протоколи от тях.
 • Организация и изпълнение:

  Организиране на изпълнението на одобрени от общото събраниe решения.
 • Контакт с доставчици:

  Поддържане на контакт с доставчиците на етажната собственост.
 • Представляване:

  Представляване на Етажната собственост пред различни институции – община, МВР и т.н.
 • Длъжници:

  Контакт с неизрядните длъжници.

Стандартен

Икономичен + Финанси
8лв.
5.99* лв. месечно
 • Информация за такси:

  Изготвяне на таблица за събиране на месечните такси, които са одобрени от общо събрание на Етажната собственост.
 • Събиране на такси:

  Събиране на месечните такси през Easy Pay, Epay или по банков път.
 • Заплащане на задължения:

  Заплащане на дължимите разходи – ел. енергия, асансьор, почистване и всички други дружества.
 • Допълнителни разходи:

  Заплащане на допълнителни разходи, извън обичайните за услуги и консумативи, само след одобрение от Управителния съвет.
 • Съхранение на документи:

  Съхраняване и класифициране на платежните документи.
 • Изготвяне на месечен отчет:

  Предоставяне и залепване на таблото във входа на ежемесечен отчет за събраните приходи, направените разходи и текущото салдо в касата.
 • Такси от длъжници:

  Събиране на месечни такси от неизрядни длъжници, в т.ч. изготвяне на покани за доброволно изпълнение и образуване на заповедни производства по реда ГПК.
Промо

Премиум

Стандартен + Техн. Поддръжка
9.99 лв. месечно
 • Организация поддръжка:

  Организиране техническа поддръжка на ремонти в Етажната собственост.
 • Организация ремонти:

  Организиране на ремонти дейности, във връзка с взети решения от общото събрание.
 • Отстраняване неизправности:

  Отстраняване на технически неизправности.
 • Поддръжка ел. инсталации:

  Контролиране на нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
 • Организация аварии:

  Организиране на неотложни аварийни дейности от специализирани фирми.
 • Избор на фирми:

  Съдействие при избор на фирма /включва проучване на фирмата/ за планирани ремонти и обновления, сравняване на оферти и условия. Организация и контрол на извършените ремонти.
Доверете се на професионалистите

Домоуправител в София на добра цена!

Домоуправителят е лицето, което управлява етажната собственост и отговаря за нейното счетоводство и документация. Домоуправителят трябва да води точна и актуална документация за всички приходи и разходи на етажната собственост. Това включва протоколи от общи събрания, сметки, договори, плащания и други. Ако търсите домоуправител, който да ви предостави висококачествени услуги на достъпна цена, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се радваме да ви предоставим подробна информация за услугите си и да ви помогнем да изберете най-подходящия пакет за вашата етажна собственост.

Свържете се с нас и ние ще отговорим на вашето запитване в рамките на 24ч.