Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Общо събрание на етажната собственост

Общо събрание на етажната собственост

Общо събрание

Ключов орган за управление

Една от формите на управление на етажната собственост е чрез общо събрание. Това събрание е ключов орган за управление, работещ заедно с управителния съвет или управителя, съгласно чл. 10 на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Общото събрание притежава редица правомощия съгласно чл. 11, т.10 б. „и“ на ЗУЕС, като е отговорно за вземането на решения относно използването на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.

Общото събрание има възможност да определя начина на ползване на общите части само във вид, в който те са предоставени. При тази форма на управление, органите, отговорни за управлението на етажната собственост, включват общото събрание и управителния съвет или управителя, както е посочено в чл. 10 на ЗУЕС.

Важно е да се подчертае, че общото събрание на собствениците е основният орган за управление на етажната собственост и притежава правомощието да взема решения по всички въпроси, свързани с управлението и реда в етажната собственост. Това включва важни аспекти, като използването на общите части на сградата, споразумения при спорове и съответствието със санитарно-хигиенните норми.

Общото събрание на етажната собственост играе отличаваща се роля за устойчивото и успешно управление на общите части на сградата, за удовлетворяване на нуждите на всички собственици и поддържане на подходящ ред и функциониране на общите пространства.