Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Как да кандидатстваме по програмата за саниране?

Как да кандидатстваме по програмата за саниране?

Как да кандидатстваме по програмата за саниране?

Екипът на М-Дом ви представя информация за всички необходими стъпки за успешно кандидатстване по програмата за саниране. Нашето ръководство ще ви насочи през учредяването на Сдружение на собствениците и важните етапи, които трябва да последват.

Сдружение на собствениците – създаване и управление

Съгласно Закона за управление на енергийната санация (ЗУЕС), създаването на Сдружение на собствениците е от първостепенно значение. Това сдружение цели да усвои финансиране от фондовете на Европейския съюз, държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или да използва собствени средства за ремонт и обновяване на сградата. Създаването му не поставя допълнителни права и задължения за собствениците, освен получаването на безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Необходимо е да се формира Общо събрание, участват в което не по-малко от 67% от собствениците на идеални части от общите части на етажната собственост. Избраният Управител/Управителен съвет следва да внесе заявление за вписване на сдружението в публичния регистър на общината в срок от 14 дни след провеждането на учредителното събрание.

Обединен процес на кандидатстване за жилищни сгради

От голямо значение е блоковете, които са свързани помежду си, да кандидатстват заедно. Важно е всички входове от една сграда (блок) да участват заедно в програмата за саниране. Това включва и блокове, които представляват свързано строителство. Това допълнително повишава шансовете да получите подпомагане по програмите, защото енергийната ефективност на една сграда се подобрява значително само ако се санира цялата сграда.

Единно решение за кандидатстване

За да се вземе решение за кандидатстване, е необходимо Общото събрание да постигне мнозинство от не по-малко от 67% от представените идеални части в сдружението. Ако в учреденото сдружение не са членували всички съседи, решенията се представят за приемане от общото събрание на собствениците.

Ако сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да подадат писмени декларации за съгласие за участие в санирането. Този етап е от ключово значение, тъй като изисква 100% съгласие на всички съседи за изпълнение на необходимите дейности по обновяване на сградата.

С нашето ръководство, вие ще бъдете подготвени за успешното кандидатстване и ще се възползвате от предоставените възможности за подобрение на вашата сграда.