Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Какво трябва да знаем за управление на етажна собственост?

Какво трябва да знаем за управление на етажна собственост?

Какво трябва да знаем за управление на етажна собственост?

Етажната собственост е важен аспект на недвижимата собственост и често се използва за жилищни и комерсиални сгради. Управлението на етажната собственост е ключов фактор за поддържане на сградите и за осигуряване на комфорт и безопасност за всички собственици и обитатели. В този текст ще разгледаме основните аспекти на управлението на етажната собственост и как се извършва в съответствие с българските закони.

Закон за устройство на етажна собственост

Според чл. 8 от Закона за устройство на етажната собственост (ЗУЕС), управлението на етажната собственост включва контрол и изпълнение на задълженията на етажните собственици, ползватели и обитатели, включително и тези, предвидени в чл. 6 от ЗУЕС. Това означава, че управлението на етажната собственост включва следенето и управлението на състоянието на сградата, поддържането на общите части и взимането на решения относно общите интереси на собствениците.

След промените в ЗУЕС през 2009 година, се появиха две основни форми на управление на етажната собственост: Общото събрание и сдружение на собствениците. Въпреки че и двете форми имат за цел управлението на сградата, те се различават по съществени начини.

Общо събрание и сдружение на собствениците

Общото събрание (ОС) представлява събрание на собствениците на етажната собственост и се провежда съгласно предварително определената процедура. ОС не е отделно юридическо лице и събранието се състои от собствениците или техните представители. Решенията, взети на Общото събрание, се приемат с мнозинство и обвързват всички собственици на сградата.

Сдружението на собствениците (СС) също е форма на управление на етажната собственост, но се различава по това, че то е отделно юридическо лице, създадено съгласно чл. 25 от ЗУЕС. Този вид управление предоставя по-голяма степен на независимост и самостоятелност, като съдружението има свой собствен управителен орган и счетоводител. Сдружението събира членове от собствениците и може да приема правила и решения, които се отнасят до сградата и обитателите й.

Едно важно уточнение е, че в случаите, в които има сдружение на собствениците, но то не е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението няма правомощията на общото събрание на собствениците на етажната собственост, както е посочено в чл. 33, ал. 5 от ЗУЕС.

В заключение, управлението на етажната собственост е важен процес, който влияе на комфорта и сигурността на собствениците и обитателите на сградите. Решението дали да се избере Общото събрание или сдружение на собствениците зависи от специфичните нужди и предпочитания на собствениците, както и от условията в конкретната сграда. Важно е да се съобразяват със законовите изисквания и да се поддържа открит и прозрачен процес на управление, за да се гарантира доброто състояние на сградата и удовлетворението на всички собственици.