Продължете към съдържанието
Начало » Съвети » Кой не заплаща месечни разходи за управление и поддръжане на общите части на етажната собственост?

Кой не заплаща месечни разходи за управление и поддръжане на общите части на етажната собственост?

Кой не заплаща месечни разходи за управление и поддръжане на общите части на етажната собственост

Месечните разходи за управление и поддръжане на общите части на етажната собственост не се заплащат от деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственици, ползватели или обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Тази информация е част от закона за управление на етажна собственост.

Според предвидените от законовите разпоредби, общото събрание на етажната собственост с мнозинство повече от 50% от идеалните части от общите части може да вземе решение да промени този статут. Така, ако собственик, ползвател или обитател отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година, общото събрание може да реши да го задължи да заплаща 50% от разходите за управление и поддръжка по ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). В този случай, лицето с отсъствие следва да бъде уведомено писмено от председателя на управителния съвет (управителя).

Предприемането на тази мярка се осъществява с цел да се гарантира справедливо и равнопоставено участие на всички собственици и потребители във вземането на отговорност за разходите, свързани с управлението и поддръжането на общите части на сградата. Това спомага за поддържането на адекватността и баланса между съпричастните лица и обезпечаването на добро състояние и управление на общите имоти.

Етажната собственост представлява значим аспект от живота в многожилищните сгради, където собствениците или ползвателите на отделните обекти съвместно се грижат за управлението и поддържането на общите части на сградата. В този контекст, Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в България играе решаваща роля в установяването на правила и процедури за функционирането на етажната собственост.

Един от важните аспекти на управлението на етажната собственост е свързан с определянето на отговорността за плащане на разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата. Тук Законът за управление на етажната собственост предвижда някои изключения, при които лицата не са задължени да заплащат месечните разходи.